VIII. ročník medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže
záchranárskych posádok LEŠŤ 2018

zameraný na:
Organizáciu zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím osôb

pod názvom:

„POUČME  SA Z MINULOSTI  - LEŠŤ 2018“


Pre mňa ako laika je veľký zážitok zúčastniť sa odborného podujatia. Okrem skúseností, krásneho prostredia, dobrých ľudí som sa čo to priučil aj pochopeniu pre záchranárov.